Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaj gromadzonych i używanych informacji dotyczących podmiotu oraz rodzaj informacji przekazywanych stronom trzecim. Naszym celem i priorytetem jest chronić prywatność i ciągłość danych osobowych podmiotu, którego dane dotyczą.

Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podmiotu, którego dane dotyczą, po podłączeniu się do Portalu Mark ID, UAB (dalej – Mark ID) https://www.marksign.lt i/lub skorzystaniu z istniejącego konta użytkownika, w przypadku zamiaru skorzystania (lub skorzystania) z naszych usług.

I. DEFINICJE POJĘĆ

Spółka – Mark ID, UAB, numer identyfikacyjny osoby prawnej: 305098955, adres: Žygio g. 97A, Vilnius LT-08236, adres e-mail: info@markid.lt, strona internetowa: https://www.markid.eu/.

Portal/witryna – portal internetowy pod adresem: www.marksign.lt.

Administrator portalu – Mark ID, UAB, numer identyfikacyjny osoby prawnej: 305098955, adres siedziby: Žygio g. 97A, Vilnius LT-08236.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z witryny, która zarejestrowała się i udostępniła swoje dane osobowe lub udostępniła swoje dane bez rejestracji.

Dane osobowe – wszelkie informacje związane z osobą fizyczną, której tożsamość jest znana lub może zostać ustalona w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą takich danych jak kod osobowy, jeden lub kilka cech fizycznych, psychologicznych, gospodarczych, kulturowych lub społecznych charakterystycznych dla danej osoby.

Urządzenie – komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie, za pomocą którego osoba odwiedza Portal/Witrynę i/lub korzysta z usług oferowanych przez Portal/Witrynę.

Adres IP – unikalny numer identyfikacyjny urządzenia podłączonego do Internetu. Adres IP może być używany w celu identyfikacji miejsca, w którym nastąpiło podłączenie komputera do Internetu.

Przeglądarka – program służący do przeglądania stron internetowych, zainstalowany w sieci lub urządzeniu personalnym.

Konto – odnośnik wygenerowany przez Portal w oparciu o logowania Użytkownika, który uzyskuje Użytkownik podczas logowania za pomocą swoich danych identyfikacyjnych (danych logowania).

Dane identyfikacyjne lub Dane logowania – dane identyfikacyjne Użytkownika przekazywane za pośrednictwem stron trzecich – SMART ID, UAB „Bitė Lietuva”, Telia Lietuva, AB, UAB „Tele2”, UAB „Teledema”, ZealiD AB.

Polityka prywatności – niniejszy dokument, oparty na Regulaminie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, obowiązujący Użytkownika.

Pliki cookies małe pliki zapisywane w urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania Portalu przez Użytkownika, za pomocą których Portal rozpoznaje urządzenie Użytkownika. Niniejsze pojęcie obejmuje użycie zarówno plików cookies, jak i środków o podobnym charakterze (np. Flash cookies, Web beacons).

II. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednia od podmiotu, którego dane dotyczą, na przykład podczas korzystania podmiotu z usług lub zgłoszenia się na naszej stronie w inny sposób, kontaktu z nami za pośrednictwem sieci społecznościowych lub obserwowania naszej działalności w sieciach społecznościowych, odwiedzenia Spółki lub przeglądania stron internetowych.

Dane osobowe podmiotu, którego dane dotyczą, możemy uzyskać również w sposób pośredni, na przykład od podmiotów przetwarzających dane osób reprezentowanych przez podmiot, którego dane dotyczą.

Dane osobowe podmiotu, którego dane dotyczą, możemy uzyskać z systemów informacyjnych, w toku korzystania przez podmiot z usług Spółki, np. przeglądania stron internetowych Spółki, otwierania newsletterów przesyłanych do podmiotu.

Informujemy, że podmiot, którego dane dotyczą, nie ma obowiązku udostępniania swoich danych osobowych, jednak może to skutkować brakiem możliwości wyświadczenia usług na rzecz podmiotu i osiągnięcia innych celów.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mają zastosowanie wobec wszystkich czynności Użytkowników dokonywanych w ramach Portalu, w tym między innymi logowania do Portalu, dodawania, weryfikowania, podpisywania, zmiany nazw, pobierania dokumentów, zapraszania innych osób do podpisania dokumentów i usuwania dokumentów.

Użytkownik może zapoznać się z warunkami Polityki prywatności w Portalu w dowolnym czasie – zarówno podczas odwiedzania Portalu, logowania do swojego konta, jak i po tym.

Dane osobowe udostępniane przez Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim bez zgody Użytkownika, oprócz przypadków określonych przez prawo Republiki Litewskiej.

IV. KONTA ZARZĄDZANE PRZEZ SPÓŁKĘ W ŚRODKACH MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Spółka zarządza kontem w środkach mediów społecznościowych Facebook i LinkedIn. Informacje udostępniane przez osobę w środku mediów społecznościowych (w tym wiadomości, korzystanie z pól „Like” i „Follow” oraz inne komunikacje) lub pozyskane w miarę odwiedzania przez osobę konta Spółki w środku mediów społecznościowych są kontrolowane przez administratora sieci społecznościowej. Administrator sieci społecznościowej LinkedIn gromadzi informacje dotyczące typu treści przeglądanych przez osobę, charakteru zachowań osoby w sieci społecznościowej, osób, z którymi kontaktuje, oraz inne informacje. W związku z tym Spółka zachęca do czytania komunikatów dotyczących prywatności, przesyłanych przez administratora sieci społecznościowej.

Szczegółowe informacje o polityce prywatności Linkedin są dostępne tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Szczegółowe informacje o polityce prywatności Facebook są dostępne tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy/.

Spółka, jako podmiot przetwarzający konta sieci społecznościowej, dostosowuje odpowiednie ustawienia, uwzględniając audytorium docelowe oraz cele związane z zarządzaniem i promowaniem swojej działalności. Administrator sieci społecznościowej, stwarzając Spółce możliwość tworzenia kont w sieci społecznościowej oraz zarządzania nimi, może ograniczyć możliwość zmiany pewnych istotnych ustawień, w związku z czym Spółka może nie mieć wpływu na rodzaj informacji o podmiocie, którego dane dotyczą, gromadzonych przez administratora sieci społecznościowej po utworzeniu przez Spółkę konta w sieci społecznościowej.

Każde z takich ustawień może wywierać wpływ na przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania przez podmiot, którego dane dotyczą, ze środków mediów społecznościowych, odwiedzania kont Spółki lub czytania wiadomości zamieszczanych przez Spółkę w środkach mediów społecznościowych. Administrator sieci społecznościowej przetwarza dane osobowe podmiotu, którego dane dotyczą (nawet te, które zostały pozyskane po wybraniu dodatkowych ustawień konta przez Spółkę) zazwyczaj w celach określonych przez administratora danej sieci społecznościowej, w oparciu na polityce prywatności administratora sieci społecznościowej. Jednak w miarę korzystania przez podmiot, którego dane dotyczą, z sieci społecznościowej, kontaktu ze Spółką za pośrednictwem sieci społecznościowej, odwiedzania konta Spółki w sieci społecznościowej, czytania wpisów zamieszczanych w w sieci społecznościowej Spółka pozyskuje informacje dotyczące podmiotu, którego dane dotyczą. Zakres pozyskiwanych danych zależy od wybranych przez Spółkę ustawień konta, uzgodnień z administratorem sieci społecznościowej dodatkowych usług, ustawień plików cookies dokonanych przez administratora sieci społecznościowej.

V. PLIKI COOKIES

Witryna Mark ID używa plików cookies i podobnych technologii. Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową. Dzięki tym plikom cookies świadczymy usługi na rzecz użytkowników witryny w sposób wygodniejszy.

W wiadomościach marketingowych poczty e-mail używamy różnych technologii obserwacyjnych, w tym pikseli, w celu umożliwienia gromadzenia danych statystycznych dotyczących otwierania naszych wiadomości e-mail. Piksele obserwacyjne, inaczej zwane latarniami sieciowymi lub GIF, to małe pliki graficzne wstawione do naszych wiadomości marketingowych. Te piksele umożliwiają nam gromadzenie informacji dotyczących współdziałania podmiotu z wiadomością e-mail, na przykład, otwierania wiadomości, klikania odnośników zawartych w wiadomościach e-mail lub dokonywania innych związanych z tym czynności.

Większość witryn i serwerów używa plików cookies. Większość plików cookies zawiera tak zwany ID pliku cookies. ID pliku cookies to unikalny identyfikator pliku cookies. Składa się on z rzędu symboli, poprzez które strony internetowe i serwery mogą zostać przydzielone dla konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był dany plik cookies. Pozwala to odwiedzonym stronom internetowym i serwerom odróżnić przeglądarkę odpowiedniej osoby od pozostałych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookies. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować według unikalnego ID pliku cookies.

Dzięki użyciu plików cookies informacje i oferty naszej witryny są zoptymalizowane dla użytkownika. Pliki cookies umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Takie rozpoznanie ma na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Na przykład użytkownik witryny używającej plików cookies nie musi przy każdym odwiedzaniu witryny wprowadzać swoich danych dostępu, ponieważ witryna je zapamiętuje, a plik cookies zapisany zostaje w komputerze użytkownika.

Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookies w naszej witrynie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej, rezygnując w ten sposób z zapisywania plików cookies na zawsze. Ponadto istnieje możliwość wykasowania już zapisanych plików cookies w dowolnym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego programowania. Można tego dokonać za pomocą zwykłych przeglądarek internetowych. W przypadku rezygnacji z zapisywania plików cookies w używanej przeglądarce internetowej część funkcji naszej witryny może być niedostępna.

Dane osobowe podmiotu pozyskane przez pliki cookies są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych, ustawy Republiki Litewskiej o komunikacji elektronicznej oraz innych przepisów prawnych regulujących ochronę danych osobowych. W myśl przepisów prawnych stosujemy środki bezpieczeństwa, które pomagają uniknąć bezprawnego ujawnienia i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych podmiotu, którego dane dotyczą.

Witryna https://www.marksign.lt używa następujących plików cookies:

NazwaDostawcaPrzeznaczenieOkres przechowywaniaGrupa
hlStrona internetowaOkreślenie podstawowego języka przeglądania stron przez podmiot, którego dane dotyczą. Plik cookies tego rodzaju stwarza Witrynie możliwość określenia języka podmiotu, którego dane dotyczą, bezpośrednio po ponownym odwiedzeniu Witryny przez tegoż użytkownika.1 rokObowiązkowe
_gaGoogleGoogle Analytics są używane w celu kontrolowania częstotliwości zapytań.1 dzieńStatystyczne
_gidGoogleRejestracja unikalnego ID niezbędnego do wygenerowania danych statystycznych dotyczących zachowań podmiotu, którego dane dotyczą, w Witrynie.1 dzieńStatystyczne
_hjAbsoluteSessionInProgressHotJarTen plik cookies jest używany w celu obliczenia krotności odwiedzenia Witryny przez różne podmioty, których dane dotyczą – odbywa się to poprzez nadanie ID podmiotowi, którego dane dotyczą, aby nie został on zarejestrowany dwukrotnie.1 dzieńStatystyczne
_hjFirstSeenHotJarTen plik cookies jest używany w celu określenia, czy podmiot, którego dane dotyczą, odwiedzał Witrynę już wcześniej, czy jest to nowy użytkownik.1 dzieńStatystyczne
_hjidHotJarNadanie unikalnego ID dla sesji odwiedzania Witryny. Pozwala to na pozyskanie danych dotyczących zachować podmiotu, którego dane dotyczą, w Witrynie, w celach statystycznych.1 rokStatystyczne
_hjIncludedInPageviewSampleStrona internetowaOkreślenie, czy nawigacja podmiotu, którego dane dotyczą, ma być zarejestrowana w odpowiednim miejscu statystycznym.1 dzień 
_hjTLDTestHotJarRejestracja danych statystycznych dotyczących zachowań podmiotu, którego dane dotyczą, w Witrynie. Tego rodzaju dane wykorzystywane są przez operatora Witryny w celu przeprowadzenia analizy wewnętrznej.1 sesjaStatystyczne
collectGoogleUżywane są w celu przesłania danych dotyczących zachowań podmiotu, którego dane dotyczą, oraz używanego przez niego urządzenia do Google Analytics. Ponadto podmiot, którego dane dotyczą, obserwowany jest za pomocą różnych urządzeń i kanałów reklamowych.1 sesjaStatystyczne

VI. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Aby skorzystać z usług oferowanych w Portalu, należy zarejestrować się (zalogować) oraz podać swoje dane osobowe. Rejestracja/logowanie i podanie danych są możliwe na różne sposoby, za pomocą Smart-ID / Mobile-ID / ZealiD / nośnika USB lub karty chipowej. Szczegółowe informacje dotyczące logowania są dostępne tutaj: https://pagalba.marksign.lt/article/70-kaip-pasirasyti-el-dokumenta

Po zalogowaniu do Portalu i/lub w czasie korzystania z konta udostępniony przez użytkownika adres IP urządzenia może być wykorzystywany w celu określenia lokalizacji użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadku istnienia jednego lub kilku kryteriów przetwarzania zgodnego z prawem: (i) w celu zapewnienia świadczenia usług na podstawie umowy (tj. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie podmiotu przed zawarciem umowy); (ii) po uzyskaniu zgody podmiotu, którego dane dotyczą; (iii) w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego Mark ID; (iv) w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z interesami prawnymi Mark ID lub strony trzeciej.

Informacje i dane osobowe udostępnione przez użytkownika konta przechowujemy dopóty, dopóki użytkownik korzysta z tego konta. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadku istnienia kryterium przetwarzania zgodnego z prawem.

Dane osobowe przechowujemy przez okres nie dłuższy niż tego wymagają cele przetwarzania danych, Użytkownicy i/lub przepisy prawne. Zazwyczaj (o ile nie postanowiono inaczej) dane osobowe są przetwarzane przez 10 (dziesięć) lat od pozyskania danych osobowych. W przypadku, gdy podmiot, którego dane dotyczą, żąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a żądanie to zostaje przez nas zaspokojone, zaprzestajemy przetwarzania nagromadzonych danych osobowych, oprócz terminów dotyczących przechowywania nagromadzonych danych, określonych w Polityce prywatności.

Jeśli użytkownik nie loguje się do konta przez 1 (jeden) rok, dane logowania do konta i dane znajdujące się na koncie podlegają wykasowaniu i nie są dalej przechowywane.

Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się w celach wymienionych w niniejszym punkcie, jednak nie ograniczając się jedynie do nich:

 • W celu zapewnienia dostępu do konta oraz możliwości korzystania z usług oferowanych przez portal;
 • W celu zapewnienia stałego doskonalenia i rozwoju portalu;
 • W celu oferowania usług specjalistycznych;
 • W celu analizy statystycznej osób zarejestrowanych/zalogowanych, ich zachowań, charakterystyki ogólnej, skuteczności usług oferowanych przez portal itp.;
 • W celu zamawiania usług oferowanych przez portal, inicjacji i wykonywania czynności handlowych;
 • W celach diagnostyki zakłóceń administrator portalu może wykorzystywać adresy IP.

Informacje kontaktowe mogą być wykorzystywane w celach kontaktu z użytkownikiem i poinformowania o nowościach portalu związanych z ofertą usług oraz zmianami sposobu świadczenia usług.

W celach marketingu bezpośredniego dane są wykorzystywane po uprzednim uzyskaniu zgody podmiotu, którego dane dotyczą, w portalu. Podmiot może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie.

Spółka może przesyłać do swoich klientów, pod podanymi przez użytkownika adresami e-mail, wiadomości dotyczące marketingu bezpośredniego, opierając się na interes prawny, który polega na poinformowaniu użytkownika o odbywających się promocjach, podobnych usługach, oprócz przypadków, gdy użytkownik, przed wyświadczeniem usługi lub w okresie późniejszym, wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Do przesyłania wiadomości dotyczących marketingu bezpośredniego stosujemy piksele obserwacyjne, na przykład piksele poczty e-mail w swoich listach dotyczących marketingu bezpośredniego, oraz podobne technologie, aby umożliwić gromadzenie danych dotyczących otwierania listów w celach statystycznych oraz lepiej zrozumieć zaangażowanie użytkowników. Zgromadzone informacje obejmują informacje dotyczące tego, czy list przesłany do użytkownika został otwarty i/lub odnośnik został zaktywizowany, gdyby tak było – daty i godziny otwarcia wiadomości e-mail. Podstawa prawna przetwarzania tych danych to nasz interes prawny polegający na ocenie skuteczności naszych wiadomości e-mail i zaoferowaniu bardziej zindywidualizowanych doświadczeń. Dostawcy usług strony trzeciej mogą pomóc nam w przeprowadzeniu analizy danych w sposób bezpieczny i wyłącznie w uprzednio określonych celach.

Użytkownik może zrezygnować z odbierania wiadomości dotyczących marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie poprzez kliknięcie linku zamieszczonego u dołu newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawomocne przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego trwa 5 (pięć) lat od dnia subskrypcji newslettera lub dnia wyświadczenia ostatniej usługi.

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były wykorzystywane przez portal, może on w dowolnym czasie zgłosić się u administratora portalu z wnioskiem o anulację konta.

Administrator portalu nie jest odpowiedzialny za zapewnienie prywatności danych osobowych na stronach osób trzecich, w tym w przypadkach, gdy strony te są dostępne po kliknięciu odnośnika zamieszczonego w portalu.

VII. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

Aby móc świadczyć usługi podpisywania dokumentów, zobowiązani jesteśmy do gromadzenia pewnych informacji dotyczących Użytkowników – inaczej nie będziemy mogli wyświadczyć oferowanych usług w sposób właściwy.

Informacje dotyczące konta – informacje udostępnione przez Użytkownika gromadzimy i kojarzymy z kontem Użytkownika. Tego rodzaju dane są przetwarzane zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Litewskiej i międzynarodowymi regulującymi ochronę danych.

Dane dotyczące Użytkownika – przechowujemy, przetwarzamy i przekazujemy dane udostępnione przez Użytkownika oraz związane z nimi informacje. Tego rodzaju dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z wskazówkami Użytkownika, w oparciu na przepisach prawnych Republiki Litewskiej i międzynarodowych regulujących ochronę danych.

Informacje dotyczące korzystania – gromadzimy informacje związane z zakresem świadczonych usług. Możemy gromadzić informacje dotyczące, np. adresów IP, typu przeglądarki, urządzenia, systemu operacyjnego, czynności dokonywanych przez Użytkownika podczas korzystania z naszych usług. Tego rodzaju informacje wykorzystujemy w celach doskonalenia naszych usług, tworzenia nowych produktów, funkcji i funkcjonalności oraz zapewnienia bezpieczeństwa konta i danych Użytkownika.

Dane dotyczące płatności za wyświadczone usługi – gromadzimy dane dotyczące kart płatniczych udostępnione przez Użytkownika (termin ważności karty płatniczej, numer karty płatniczej, kody CVV, CVC, CVC2 (trzy cyfry na odwrotnej stronie karty), typ karty płatniczej, kwota płatności). Tego rodzaju informacje uzyskujemy bezpośrednio od Użytkownika. Użytkownik udostępnia te informacje podczas rejestracji w portalu, wyboru planu usług i uiszczania płatności za korzystanie z wybranego planu usług. Ww. informacje wykorzystujemy w celu stworzenia Użytkownikowi możliwości dokonania wpłaty za wyświadczone usługi oraz korzystania w wybranego planu usług. W celach akceptacji i obsługi kart płatniczych korzystamy z usług Stripe. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Stripe są dostępne tutaj: https://stripe.com/en-lt/privacy. W celach obsługi przelewów pieniężnych korzystamy z usługi NeoFinance Neopay https://neopay.online/lt.

Pozostałe informacje – dane osobowe Użytkownika mogą zostać pozyskane od stron trzecich (pomocniczych podmiotów przetwarzających), np. kwalifikowanych dostawców usług zapewnienia niezawodności. Przechowujemy i przetwarzamy ww. informacje jako dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, umowy o przetwarzaniu danych i przepisów prawnych Republiki Litewskiej i międzynarodowych regulujących ochronę danych.

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika konta (kodu osobowego, numeru telefonu i innych danych niezbędnych do zalogowania do konta) działamy jako administrator danych osobowych Użytkownika.

W ramach przetwarzania dokumentów zamieszczonych na koncie Użytkownika i zawartych w nich danych działamy jako administrator danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika.

W przypadku, gdy Użytkownik, w ramach korzystania z usług Spółki, udostępnia dane osobowe osób trzecich, jest on odpowiedzialny za poinformowanie tych osób o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz zapoznanie z niniejszą polityką prywatności.

Informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Spółkę, praw podmiotu, którego dane dotyczą, i inne informacje związane z przetwarzaniem danych przez Spółkę są dostępne w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej: https://markid.eu/.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika, ze względu na podstawę udostępnienia danych oraz po zapewnieniu bezpieczeństwa przekazywanych danych, możemy przekazywać następującym osobom:

 • Spółkom należącym do tej samej grupy firm;
 • Instytucjom państwowym, organom ścigania oraz innym osobom na zasadach określonych w przepisach prawnych Republiki Litewskiej lub kiedy przekazanie danych jest niezbędne do zgłoszenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych Spółki;
 • Partnerom handlowym;
 • Urzędowi Ochrony Danych Osobowych;
 • Urzędom świadczących usługi płatnicze;
 • Zaangażowanym podmiotom przetwarzającym (administratorom serwerów, dostawcom chmury, dostawcom usług IT itp.).

Jeśli ujawnimy dane osobowe Użytkownika innym grupom odbiorców danych niż zostały wymienione w niniejszej polityce prywatności, poinformujemy o tym Użytkownika najpóźniej przed pierwszym ujawnieniem danych, oprócz przypadków, gdy Użytkownik już wcześniej został o tym poinformowany. Po uzyskaniu zgody Użytkownika możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym osobom.

Możemy również przekazywać dane osobowe Użytkownika w celach ochrony życiowo ważnych interesów Użytkownika (np. w przypadku złego samopoczucia w naszym pomieszczeniu, w związku z czym zmuszeni jesteśmy do wezwania pomocy lekarskiej).

Możemy zaangażować podmioty przetwarzające, które będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z naszymi wskazówkami i w określonym przez nas zakresie, wymaganym do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Angażując podmioty przetwarzające, dążymy do zapewnienia, aby podmioty przetwarzające stosowały również odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych oraz zachowywały poufność danych.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR UE/EOG

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane poza obszar Unii Europejskiej po podpisaniu umów z podmiotami przetwarzającymi, spełniających wymagania przepisów prawnych Unii Europejskiej.

Dane mogą zostać przekazane poza obszar Unii Europejskiej w przypadkach, gdy przekazanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów, właściwego wyświadczenia usług na rzecz klientów Spółki. W ww. przypadkach Spółka podejmie wszelkie środki w celu zapewnienia, że wszelkie przekazanie danych osobowych poza obszar UE/EOG będzie odbywać się w sposób właściwy, a prawa podmiotów, których dane dotyczą, do prywatności zostanie maksymalnie ochronione. Spółka przekazuje dane osobowe poza obszar UE/EOG zgodnie z:

 • Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniości kraju zagranicznego;
 • Mechanizmem certyfikacji zatwierdzonym w kraju zagranicznym;
 • Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie standardowych warunków umów.

Państwo trzecie spoza UE/EOG, w którym znajduje się odbiorca danych osobowych, na mocy decyzji Komisji Europejskiej zobowiązane jest do zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony danych osobowych.

X. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Spółka nie wykonuje profilowania i nie przyjmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, co mogłoby mieć skutki prawne dla Użytkownika lub wywierać podobny istotny wpływ na Użytkownika.

XI. PRAWA PODMIOTÓW, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Chcemy poinformować Użytkownika o przysługujących mu prawach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych:

 • Prawem do zapoznania się z danymi; Prawem do żądania potwierdzenia przetwarzania danych należących do podmiotu, którego dane dotyczą, oraz żądania udzielenia informacji o tych danych zgodnie z postanowieniami art. 15 Rozporządzenia;
 • Prawem do sprostowania danych osobowych; Prawem do żądania uzupełnienia lub sprostowania niepełnych danych należących do podmiotu, którego dane dotyczą, określonym w art. 16 Rozporządzenia;
 • Prawem do usunięcia danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami art. 17 Rozporządzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w danym artykule, podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania usunięcia konkretnych danych;
 • prawem do ograniczenia przetwarzania danych. Zgodnie z postanowieniami art. 18 Rozporządzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w danym artykule, podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawem do przenośności danych. Zgodnie z postanowieniami art. 20 Rozporządzenia, podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania udostępnienia przekazanych nam danych oraz dodatkowego żądania ich przeniesienia na innych podmiotów przetwarzających;
 • Prawem do wyrażenia sprzeciwu. Zgodnie z postanowieniami art. 21 Rozporządzenia, podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do wyrażenia w przyszłości sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym czasie;
 • Prawem do cofnięcia udzielonej zgody. Zgodnie z postanowieniami ust. 3 art. 7 Rozporządzenia, podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie;
 • Prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodnie z postanowieniami art. 77 RODO, podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym – Urzędzie Ochrony Danych Osobowych;
 • Prawem do odszkodowania za naruszenie praw podmiotu, którego dane dotyczą. Zgodnie z postanowieniami art. 82 Rozporządzenia, podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania odszkodowania od administratora danych.

Podmiot, którego dane dotyczą, może zgłosić się w sprawie wykonania swoich praw w formie ustnej lub pisemnej, składając wniosek osobiście, przesyłając pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod kontakty podane w niniejszej polityce prywatności.

Zobowiązany on jest do potwierdzenia swojej tożsamości, okazując dokument tożsamości. W przypadku niewykonania przez podmiot tego obowiązku nie będziemy mogli przyjąć jego wniosku, a prawa podmiotu, którego dane dotyczą, nie zostaną zrealizowane.

XII. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku zastrzeżeń, pytań lub skarg co do niniejszej polityki prywatności zapraszamy do kontaktu z nami: info@markid.lt.

Inspektor ochrony danych Spółki Rusnė Juozapaitienė, adres e-mail: rusne@duomenuapsauga.eu.