O podpisach elektronicznych po prostu

Dowiedz się więcej o możliwościach i korzyściach podpisu elektronicznego

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to Twój podpis w przestrzeni elektronicznej. Może służyć nie tylko do potwierdzania Twojej tożsamości, ale także do wykonywania wielu czynności w Internecie. Na przykład:

Do logowania się do bankowości elektronicznej (Swedbank, SEB itp.)

Do podpisywania dokumentów elektronicznych

Do korzystania z e-systemów (Urząd Miasta Wilna, portal e-administracji itp.)

Do logowania się do platform samoobsługowych dostawców usług (manogile.lt, samoobsługa VASA itp.)

Poziomy podpisów elektronicznych

Podpis elektroniczny ma kilka różnych poziomów bezpieczeństwa, które są określone w  Rozporządzeniu (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych (w skrócie: Rozporządzenie eIDAS), i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Zwykły podpis elektroniczny

Zwykły podpis elektroniczny

Poziom bezpieczeństwa:

Niski

Nawet Twój podpis w e-mailu może być uznany za podpis elektroniczny.

Podpis, który złożyłeś na tablecie kuriera przy odbiorze przesyłki, jeśli wcześniej uzgodniłeś z drugą stroną w jakiś sposób, że dokumenty podpisane w ten sposób będą ważne.

Zaawansowany podpis elektroniczny

Przyporządkowany podpisującemu, składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą. Powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna, umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego.

Poziom bezpieczeństwa:

Średni

Innymi słowy, jest to rodzaj podpisu, który jest potwierdzony certyfikatem podpisu. Doskonałym przykładem takiego podpisu jest weryfikacja tożsamości za pomocą aplikacji Smart-ID lub podpisu mobilnego.

Zaawansowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego

Poziom bezpieczeństwa:

Najwyższy

Podpis o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Ma specjalne wymagania, dlatego ten rodzaj podpisu zawsze jest traktowany jako równoważny z podpisem własnoręcznym.

Jak wygląda kwalifikowany podpis elektroniczny?

Wygląda trochę inaczej niż odręcznie podpisane dzieło sztuki, ale zawiera bardzo ważne części wymagane dla podpisu kwalifikowanego. Zawiera:

Imię i nazwisko podpisującego

Znacznik, że jest to kwalifikowany podpis elektroniczny

Info Icon

Informacje dotyczące podpisania, tj. datę, dokładny czas i strefę czasową

Dlaczego warto używać podpisu elektronicznego?

Podpis elektroniczny otwiera wiele możliwości – wypróbuj i przekonaj się sam!

Dzięki niemu nie tylko potwierdzisz swoją tożsamość, ale także będziesz mógł wykonać wiele czynności w wygodnym dla siebie czasie z dowolnego miejsca na świecie.

Sposoby korzystania z podpisu elektronicznego:

Podpisuj dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez:

Zaloguj się i korzystaj z usług bankowości elektronicznej:

Potwierdź swoją tożsamość, logując się do usług e-administracji:

Loguj się do platform samoobsługowych różnych dostawców usług

i setki innych!

Jak podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Wystarczy kilka kroków:

Szczegółowy przewodnik po tym, jak podpisać dokument za pomocą platformy Mark Sign, znajduje się na naszym blogu.

ZealiD

Odkryj moc podpisów elektronicznych już dziś!

Dołącz do tysięcy użytkowników Mark Sign.