Społecznie wrażliwy biznes, który dyktuje trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Branża budowlana

6 miesięcy

Od 6 miesięcy korzysta z usług Mark Sign

7 dni

O tyle skrócił się czas poświęcony na podpisanie dokumentów

3 pracownicy

Z platformy Mark Sign korzysta 3 pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi

O firmie

„Grinda” jest to spółką Urzędu Miasta Wilna, która prowadzi 18 różnych rodzajów działalności i działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Spektrum prac jest niezwykle szerokie: od remontu ulic, budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych powierzchniowych, po urządzanie publicznych plaż czy opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Wszechstronność działalności pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych zdolności i szybkie zorganizowanie prac porządkowych w mieście oraz likwidację różnych sytuacji kryzysowych na terenie miasta Wilna.

 

Lokalizacja

Wilno, Litwa

Usługi

Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury inżynieryjnej

Przemysł

Branża budowlana

Pracownicy

450+

Rozwiązanie

Dlaczego powstała potrzeba korzystania z takiej usługi?

Ponieważ obszary działalności firmy są niezwykle wrażliwe społecznie, bardzo ważna jest sprawna codzienna praca i jej ciągłość dla różnych grup społecznych. Aby to zapewnić, konieczna jest efektywna komunikacja pomiędzy jednostkami firmy oraz sprawne zarządzanie wszystkimi procesami operacyjnymi. Jednak ocena nowych realiów rynku pracy – specyfiki pracy hybrydowej, potrzeba „trzymania pulsu” nad poprawnością i legalnością dokumentów będących w obiegu w odległych jednostkach wzrasta kilkukrotnie, zatem posiadane środki są już niewystarczające. W celu przyspieszenia procesu podpisywania umów i innych ważnych dokumentów wdrożyliśmy rozwiązanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego Mark Sign.

Być może były prowadzone obliczenia, ile kosztów udało się zaoszczędzić dzięki digitalizacji procesów biznesowych?

Oczywiście obserwujemy zmiany geopolityczne i klimatyczne, dlatego ograniczamy zużycie surowców energetycznych i papieru do drukowania w naszej działalności – po wdrożeniu w firmie programu „no paper” uniknęliśmy przesyłania umów pocztą czy podpisywania dokumentów poprzez stawienie się w biurze. Jednak równie ważne jest zarządzanie kosztami niematerialnymi – dzięki podpisywaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym czas poświęcony na podpisywanie dokumentów uległ skróceniu z 7 dni do kilku godzin.

Platforma Mark Sign pozwala nam i naszym klientom usprawnić nasze działania – dla obu stron podpisywanie dokumentów stało się prostsze i szybsze, choćby dlatego, że skrócił się czas obiegu dokumentów.”

– Laura Basijokaitė-Vitanienė, dyrektor Departamentu Administracyjnego Grinda.

Jakie inne rozwiązania promujące zrównoważony rozwój wdrożyliście w swojej firmie?

Grinda działa zgodnie z normą ISO 14001, która sama w sobie obliguje nas do odpowiedzialnego postępowania i stosowania się do zaleceń zrównoważonego rozwoju, dlatego nikogo nie zadziwimy stwierdzeniem, że w produkcji ponownie wykorzystujemy materiały i surowce wtórne: asfalt i wyroby betonowe kruszymy do wymaganej frakcji i wykorzystujemy je do remontu ulic, ponadto sortujemy i odpowiedzialnie utylizujemy inne materiały powstające w produkcji i w gospodarstwie domowym, których nie można poddać recyklingowi.

 

Nawiasem mówiąc, Grinda jako pierwsza na Litwie zainstalowała elektrownię słoneczną na dachu budynku produkcyjnego bez wsparcia ze strony państwa i funduszy strukturalnych, a do pracy w mieście wykorzystuje samochód elektryczny – w przyszłości planujemy mieć ich więcej.

Korzyści

Cena

Po konsultacjach rynkowych wybraliśmy ekonomicznie najkorzystniejszą ofertę.

Szybkość

Podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym zajmuje tylko kilka minut, co jest dużą zaletą przy pracy z dużą ilością dokumentów.

Komfort

Istnieje możliwość podglądu podpisanych dokumentów w czasie rzeczywistym i została wyeliminowana możliwość ich „zgubienia”.

Odkryj moc podpisów elektronicznych już dziś!

Dołącz do tysięcy użytkowników Mark Sign.

3 podpisy co miesiąc za darmo z SimplySign, Smart-ID, Mobile-ID