Jak długo ważny jest podpis elektroniczny?

2022-03-25

Czy wiesz jak sprawdzić czy dokument elektroniczny jest prawidłowo podpisany i jak długo jest ważny? Możliwość łatwej weryfikacji autentyczności podpisanego dokumentu to jedna z zalet stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Prosty sposób na weryfikację dokumentu

Podczas podpisywania dokumentów papierowych często trudno jest upewnić się, że dokument podpisała uprawniona osoba. Zwłaszcza jeśli podpisujesz z nią umowę po raz pierwszy i nie masz pod ręką innych przykładów dokumentów podpisanych przez tę osobę.

Jeśli jednak podpisałeś dokument elektroniczny kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po zweryfikowaniu dokumentu w systemie zobaczysz nie tylko kto dokładnie podpisał dokument, ale także dokładny czas złożenia podpisu oraz potwierdzenie, czy dokument jest ważny.

Możesz bezpłatnie zweryfikować już złożony podpis elektroniczny, logując się lub rejestrując się na platformie Mark Sign pod adresem app.marksign.pl i wybierając w pasku menu sekcję „Weryfikacja dokumentów”.

Jakie informacje znajdziesz po zweryfikowaniu dokumentu

Po zweryfikowaniu dokumentu zazwyczaj znajdziesz 3 główne sekcje: informacje o certyfikacie e-podpisu, dane znacznika czasu i informacje z OCSP. Oto krótkie objaśnienia każdej z tych części.

1. Certyfikat e-podpisu

Certyfikat podpisu elektronicznego jest to poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim tej osoby. A pospolicie, podaje imię i nazwisko podpisującego.

2. Dane znacznika czasu

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem eIDAS elektroniczny znacznik czasu są to dane w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej z określonym czasem, stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały w danym czasie. Mówiąc p prostu, znaczniki czasu służą do wskazania dokładnego czasu, do którego został złożony podpis elektroniczny.

3. Informacje z OCSP

Ostatnim elementem jest znacznik OCSP. Znacznik OCSP wskazuje, czy certyfikat był ważny w momencie ostatniej weryfikacji lub wygenerowania znacznika czasu.

Weryfikuj bezpłatnie

Po zalogowaniu się na konto app.marksign.pl możesz bezpłatnie zweryfikować nieograniczoną liczbę dokumentów.

Dalinkis:

Linkedin Facebook